top of page

DUCLAS HAITI - MISYON

Misyon Duclas Haiti Inc. defini nan atik 2 estati òganizasyon an e nap site “DUCLAS HAITI Travay nan tout domèn ki kapab ede devlope zòn Duclas. Sa genyen e li pa limite : Sante, Edikasyon, Enèji, Wout, Agrikilti ak Rekreyasyon.” Yon misyon ki parèt difisil pou akonpli si nou konsidere eta ak sitiyasyon aktyèl lokalite Duclas. Konsyan de gro baryè ki egziste depi lontan deja, Duclas Haiti Inc. reyini tout pitit Duclas nan yon Konbit Lakay pou reyalize misyon enpòtan sa ki se devlopman Duclas. Kontinye……..

DUCLAS HAITI - KISA NOU FE
merry1.jpg

Merry Romeus-P

Prezidan Duclas Haiti Inc. Rol li se koyodone konsey egzekitif DCH.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
leon1.jpg

Leon Lahens -  T

Trezorye Duclas Haiti Inc. Kontrole rantre ak depans DCH. 

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
robens.jpeg

-Robens Mendes C

Konseye jeneral sou tout aktivite DCH.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
tutu wata.jpeg

Edouard Jean L. - MS

Responsab jesyon ak Vilgarizasyon sevis medya sosyal yo.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
guerline.jpeg

Guerline Oscar Log

An chaj tout materyel lojistik Duclas Haiti Inc. Mete a dispozisyon DCH materyel nesese pou fonksyone.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
wilguens jean.jpeg

Wilguens jean- C

Konseye jeneral sou tout aktivite DCH.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
Dylonde Severe.jpeg

Dylonde Severe-VP

Vis Prezidan Duclas Haiti Inc. ko-prezide DCH ansanm ak prezidan an.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
carlo1.jpg

Carlo Dorsainvil-T

Trezorye Duclas Haiti Inc. Kontrole rantre ak depans DCH. 

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
marie lifaite.jpeg

Marie Lifaite D. Log

An chaj tout materyel lojistik Duclas Haiti Inc. Mete a dispozisyon DCH materyel nesese pou fonksyone.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
victoria.jpeg

Victoria Wata - MS

Responsab jesyon ak Vilgarizasyon sevis medya sosyal yo.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
belly1.jpg

Belly Delorme-Log

An chaj tout materyel lojistik Duclas Haiti Inc. Mete a dispozisyon DCH materyel nesese pou fonksyone.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
marc1.jpg

Marc Elie D. -VP

Vis Prezidan Duclas Haiti Inc. ko-prezide DCH ansanm ak prezidan an.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
wesly.jpg

Wesly Larose- S

Rapote tout aktivite Duclas Haiti Inc. Asire lyezon ant DCH e tout manb li yo nan bon jan kominikasyon

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
Chrismene.jpeg

Chrismene S. - Log

An chaj tout materyel lojistik Duclas Haiti Inc. Mete a dispozisyon DCH materyel nesese pou fonksyone.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
yanick fileus.jpeg

Yanick Fileus. - C

Konseye jeneral sou tout aktivite DCH.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
Jean.jpeg

. Jean Manasse- C

Konseye jeneral sou tout aktivite DCH.

Nov 2018 - Nov 2020

Plis sou li
bottom of page